Home

Vad gör UO?

 

Sveriges uppfinnare och innovatörer kan vända sig till UO för rådgivning i alla juridiska frågor som berör innovationsprocessen. Till förmånlig kostnad kan uppfinnare och innovatörer dessutom anlita UOs kvalificerade tjänster för förhandlingsmedverkan vid avtalstvister, juriststöd vid rättstvister avseende patentintrång och skiljenämndsfrågor. Rätten till arbetstagares uppfinningar och motsvarande frågor i konsultförhållanden samt civilrättsliga frågor såsom bodelning och arvsskifte där immaterialrätter ingår, finns också bland UOs tjänster.

 

Under en längre tid har en samhällstjänst motsvarande KO, BO, JO, m.fl efterfrågats. Då vårt politiska etablissemang inte haft insikt, kunskap eller vilja att etablera en offentlig skattefinansierad myndighet som kan tillvarata innovatörers och småföretagares immateriella rättigheter, skapade UO 2014 på initiativ av Stockholms Innovatörskrets (STIK) med stöd av Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). Mer . . .

Vad är immaterialrättigheter?

 

Immaterialrättslig lagstiftning infördes första gången i Frankrike efter franska revolu-tionen. Ungefär vid samma tidpunkt infördes lagstiftningen i USA då författare och uppfinnare gavs en tidsbegränsad ensamrätt till sina verk och uppfinningar. I Sverige kom lagstiftningen under 1800-talet. Till en början hanterades patentfrågorna av Kommers-kollegium i Gamla Stan i Stockholm.

 

Numera är det Patent- och registreringsverket PRV som ansvarar för skyddet avimmateriella rättigheter vilka bland annat omfattar patent, mönster- eller varumärkesskydd för uppfinningar. Även ett enskilt och särskiljande produktnamn kan genom TM (Trade Mark) omfattas av immateriella rättigheter.

 

Litterära verk, kompositioner och illustrationer och andra konstnärliga produkter omfattas av den allmänna upphovsrätten. Du kan läsa mer om immateriella rättigheter på PRVs hemsida.

Vem är uppfinnare och vem är innovatör?

 

UO vänder sig till uppfinnare och innovatörer som av en eller annan anledning hamnar i tvist av im-materialrättsligt slag. Det kan gälla mönster-, namn- och varumärkesskydd och patent etc. Här följer de definitioner som UO arbetar enligt:

 

Uppfinnare är den enskilde individ som löser ett problem på ett nytt och inte tidigare känt sätt.

Uppfinning är en lösning på ett definierat problem eller behov.

Innovation är en uppfinning som marknadsetablerats och som uppskattats av köpare och användare.

Innovatör är den enskilde individ som lyckosamt fört sin uppfinning från idé till marknaden.

Entreprenör är den enskilde individ eller företagare som tagit sig an en uppfinning, fört den till mark-

naden och tjänat pengar åt sig och uppdragsgivaren.