Vad gör UO

Vad gör UO?

 

Sveriges uppfinnare och innovatörer kan vända sig till UO för rådgivning i alla juridiska frågor som berör innovationsprocessen. Till förmånlig kostnad kan uppfinnare och innovatörer dessutom anlita UOs kvalificerade tjänster för förhandlingsmedverkan vid avtalstvister, juriststöd vid rättstvister avseende patentintrång och skiljenämndsfrågor. Rätten till arbetstagares uppfinningar och motsvarande frågor i konsultförhållanden samt civilrättsliga frågor såsom bodelning och arvsskifte där immaterialrätter ingår, finns också bland UOs tjänster.

 

En framgångsrik och efterfrågad verksamhet

Under en längre tid har en samhällstjänst motsvarande KO, BO, JO, m.fl efterfrågats. Då vårt politiska etablissemang inte haft insikt, kunskap eller vilja att etablera en offentlig skattefinansierad myndighet som kan tillvarata innovatörers och småföretagares immateriella rättigheter, skapade UO 2014 på initiativ av Stockholms Innovatörskrets (STIK) med stöd av Svenska Uppfinnareföreningen (SUF).

 

UO är till för att möjliggöra för uppfinnare och småföretagare att få hjälp i situationer där tvist föreligger t.ex. vid frågor om att ersättning inte utfallit enligt vad som föreskrivits i ett licensavtal eller andra affärsavtal. Det kan även gälla frågor om patentintrång.

 

UO erbjuder följande tjänster:

 

  • Kostnadsfri utvärdering av tvistemålets karaktär samt förslag till fortsatt handläggning *

 

  • Tvistelösning genom förhandling

 

  • Juridisk hjälp med jurist eller advokat, beroende av ärendets karaktär

 

* Utvärderingen är kostnadsfri för medlemmar i STIK och SUF samt SUFs medlemsföreningar. Övriga klienter betalar en utvärderingsavgift om 10 000 kr.

 

UO har genomfört ett tiotal uppdrag från enskilda uppfinnare/företag. Flertalet tvister har kunnat lösas genom förhandling med motparten. Sedan 2014 har två ärenden avgjorts genom dom i tingsrätt eller hovrätt respektive genom skiljedom. Ett ärende har avgjorts genom rekommendation av SNAU (Statens Nämnd för Arbetstagares Uppfinningar).

 

UOs handläggning av inlämnade ärenden sekretessbelagda och verksamheten administreras i dag av Inventorum AB.

 

UOs organisation består av:

 

  • Ombudsmän sakkunniga inom allmän upphovsrätt, innovationsrelaterade avtal och tvister samt rätten till arbetstagares uppfinningar.
  • Jurister sakkunniga i rättstvister rörande lag- och avtalstillämpning samt civilrätt
  • Jurister sakkunniga I immaterialrätt och affärsjuridik